Nákup na splátky

1. Vyberte si tovar

Nájdite a vyberte si požadovaný tovar. V detaile tovaru nájdite odkaz Nákup na splátky.
Po kliknutí na tento link sa zobrazí kalkulačka, na ktorej si môžete vypočítať splátky. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka ikonou Pridať do košíka.
Pozor!
Splátky BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej bankyje možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote od 120€ a viac.

2. V košíku zvoľte spôsob platby

Až budete mať v košíku všetok požadovaný tovar, tak zvoľte spôsob platby Spotrebiteľský úver Cetelem ON-LINE. Po vybraní spôsobu platby kliknite na ikonu Prepočítať

3. Odoslanie objednávky

V košíku kliknite na ikonu Objednať. V pokladne dôkladne skontrolujte všetky zadané údaje a objednávku potvrďte ikonou Odoslať. Po odoslaní objednávky v prednastavenej tabuľke zvoľte potrebné údaje, kliknite na Prepočítať a následne cez ikonu Odoslať budete presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde už vyplníte formulár pre schválenie úveru.

Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na https://www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.

 

4. Doklady potrebné k vybaveniu úveru

Po schválení žiadosti o úver nám poštou zašlite nasledujúce dokumenty:

pre úver do 3400 €
 • Zamestnanci: Jeden z dokladov:

  • výplatná páska za posledné výplatné obdobie

  alebo

  • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda

  alebo

  • originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní.

  Dôchodcovia

  • potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou) alebo
  • potvrdenie z pošty, alebo
  • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok.

   

 • dve riadne podpísané vyhotovenia Žiadosti/zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru (tlačí sa 3x automaticky)
 • dve riadne podpísané vyhotovenia Všeobecných podmienok BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a.s. pre poskytnutie spotrebiteľského úveru (tlačí sa 3x automaticky)
 • dve riadne podpísané vyhotovenia „Prehlásenia a poučenia o ochrane osobných údajov“ (tlačí sa 3x automaticky)
 • kópiu oboch strán občianskeho preukazu spolu s riadne podpísaným „Súhlasom so získaním osobných údajov kopírovaním dokladu totožnosti“ (tlačí sa 3x automaticky)
 • jedno vyhotovenie dokumentu „predzmluvný formulár“ (tlačí sa 3x automaticky)

 

pre úver nad 3400€ a u podnikateľov vždy, prosíme doložiť navyše
 • originál potvrdenia o výške príjmu (pokiaľ ste podnikateľ, tak ako potvrdenie o príjme prosím zašlite potvrdenie o podaní daňového priznania za posledné zdaňované obdobie)
 • doklad preukazujúce trvalé či prechodné bydlisko. Takým dokladom môže byť výpis z účtu alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb (za elektrinu, plyn či telekomunikačné služby a pod.), zloženka SIPO

 

5. Schválenie/neschválenie úveru

Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude vám tovar okamžite expedovaný.

6. Doprava a prevzatie tovaru na adrese preukázaného trvalého bydliska


Super klasický úver

Variabilný spotrebiteľský úver, ktorý umožňuje nákup tovaru za zvýhodnených podmienok spájajúcich flexibilitu a jednoduchosť.

Výhody
 • Nízka priama platba od 10% z ceny tovaru
 • Variabilita vo výbere počtu splátok
 • Možnosti splácania od 6 do 36 mesiacov
 • Prehľadnosť a jednoduchosť
 • Výška úveru od 100 do 17000 EUR

 

Príklad:

CENA TOVARU:

300 EUR
(9037,80 SKK)

PRIAMA PLATBA (10%)

30 EUR
(903,78 SKK)

VýšKA ÚVERU (= cena tovaru- priama platba)

270 EUR
(8134,02 SKK)

POČET MESAČNýCH SPLáTOK

12

MESAČNá SPLáTKA

27,53 EUR
(829,37 SKK)

ROČNá PERCENTUáLNA MIERA NáKLADOV

46,77%

Úroková miera

39%

Celková čiastka ktorÚ musí spotrebiteľ zaplatiť

330,36 EUR

Doba splatnosti

12 mesiacov

 

10x10

Jednoduché splátky - jednoduchý nákup bez hotovosti.

Výhody

 • Nízke navýšenie – len 1/10 z ceny tovaru
 • Krátkodobé splácanie len 10 mesiacov
 • Jednoduchý variant splácania- vopred platíte iba 10% a následne 10 mesiacov po 10%
 • Možnosť výhodného poistenia

 

Príklad:

CENA TOVARU

300 EUR
(9037,80 SKK)

PRIAMA PLATBA (1/10 z ceny tovaru)

30 EUR
(903,78 SKK)

VÝŠKA ÚVERU (=cena tovaru – priama platba)

270 EUR
(8134,02 SKK)

POČET MESAČNÝCH SPLÁTOK

10

MESAČNÁ SPLÁTKA

30 EUR
(903,78 SKK)

RPMN

26,28 %

ÚrokovÁ miera

23,56%

CelkovÁ čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť

300 EUR

Doba splatnosti

10 mesiacov

Hľadanie v produktoch